Imprimare

SC STAD S.A.

. Posted in S.R.L.J

 

ANUNȚ NR. 429/31.08.2020

Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION, al S.C. STAD SA, J15/262/1991- C.U.I. 911990, societate în faliment conform Legii nr.85/2006, dosar nr.5848/120/2011, organizează în continuare licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:Bunuri mobile:- calculator personal - 2 buc. x 290 lei= 580 lei plus TVA;- imprimantă -3 buc.x 160 lei= 480 lei plus TVA;- copiator- 1 buc.= 520 lei plus TVA;- fax – 1 buc= 110 lei plusTVA;

- birou negru=2 buc. x 120 lei= 240 lei plus TVA;- dulap negru = 3 buc x 300 lei= 900 lei plus TVA;

Preţ total 2.830 lei, exclusiv TVA, calculat în condiţiile legii.Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 10.09.2020, Orele 1400, la adresa lichidatorului judiciar din Târgovişte, B-dul Independenței nr.30, Bloc 1IUP, Ap.49, jud. Dâmbovița şi se va repeta pe: 17, 24.09.2020, 01, 08, 15, 22, 29.10.2020, 05, 12, 19, 26. 11.2020 , în acelaşi loc şi la aceiaşi oră, până la epuizarea stocului.

Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei.

În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO63BTRLRONCRT0378490001, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC STAD SA la Banca Transilvania Sucursala Târgovişte.

Relaţii suplimentare la lichidator- C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, mobil:0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro

Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel