Imprimare

SC GHEORGHIU COMPANY SRL

. Posted in S.R.L.J

 

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI NR.306/15.06.2020

Lichidatorul judiciar al SC GHEORGHIU COMPANY SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, cu sediul în str. Laminorului nr.16, C-42, jud. Dâmboviţa, CUI R 910715, J 15/1169/1991, care face obiectul dosarului nr.6403/120/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, în continuare la anunţul din 30.05.2019, organizează licitaţii publice/sau negocieri directe, în vederea valorificării la preţuri de lichidare, a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

I- Bunuri imobile:

1.amplasate în Târgovişte, str. Laminorului nr.16, C42, jud. Dâmboviţa: teren de 3 548 m.p =234.529 lei; construcţiile amplasate pe tern: C42 – birouri 339 mp= 206 330 lei;

C 43 - hală 421 m.p. = 237.190 lei; C 45 -depozit 90 mp= 15.680 lei; C46- hală 372 mp= 187 800 lei. Preț construcţii=647.000 lei.

Preţ total pornire vânzare teren+construcţii amplasate în Târgovişte = 881.529 lei + TVA 19%

(calculat conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal-Legea 227/2015 modificată şi completată);

2. amplasate în Fieni, Jud. Dâmboviţa: fermă a animale, compusă din: teren 4.617 mp.=79.340 lei(compus din: S1= 3.980 mp fâneaţă, plus S2= 637 mp drum de acces); construcţii 215 mp.=34 860 lei(fermă animale). Preț total pornire vânzare teren+construcţii Fieni =114 200 lei+ TVA 19%(conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal - Legea 227/2015 modificată şi completată);

Preţ total vânzare bunuri imobile(terenuri + construcţii) existente în patrimoniul SC Gheorghiu Company SRL( 1+2) = 995.729 lei + TVA 19%( conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal- Legea 227/2015 modificată şi completată) .

II. Bunuri mobile(mijloace fixe, obiecte inventar, etc): maşină prelucrare Lemn - buc. 1= 460 lei, schelă metalică buc.1= 290 lei, maşină debitat metal buc.1= 170 lei, calculator buc.1= 9,00 lei, calculator buc. 1= 9,00 lei. La aceste preţuri urmează a se adăuga T.V.A. calculat în cond. legii.

Preţ total pornire vânzare prin licitaţie/negociere directă bunuri mobile= 938 lei + TVA 19%.

III.Vânzarea bunurilor imobile se va face în bloc(1+2), şi/sau în bloc, pe fiecare din cele 2 amplasamente/locații(1.TÂRGOVIȘTE/2. FIENI), iar vânzarea bunurilor mobile se va face în bloc şi/sau la bucată.

Vânzarea prin licitaţie/negociere directă, va avea loc în data de 08.07.2020, ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte, b-dul Independenței nr.30, bloc 1 I.U.P., ap.49, jud. Dâmbovița şi se va repeta pe : 15, 22, 29.07.2020, 05, 12, 19, 26.08.2020, 02, 09, 16, 23, 30.09.2020, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră, până la epuizarea stocului. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia - sub sancţiunea decăderii - să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei/negociere directă – o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr.RO98BACX0000001837426000, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC GHEORGHIU COMPANY SRL la UNICREDIT BANK SUC. CARAIMAN - Târgovişte. Caietul de sarcini cuprinzând regulamentul de vânzare prin licitaţie/negociere directă şi preţurile de pornire a licitaţiei/negocierii directe, va putea fi procurat de la lichidator, zilnic între orele 900 - 1400.Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar, cu sediul în Târgovişte B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, mobil-0787826237, e-mail stefjus_lichidare@ yahoo.com, adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Ciocănel Ion - Practician în insolvenţă - jurist Ciocănel Ion.