Imprimare

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI DIN PATRIMONIUL SC GHEORGHIU COMPANY SRL Târgovişte,

. Posted in Licitatii

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI NR.360/30.05.2019

Lichidatorul judiciar al SC GHEORGHIU COMPANY SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, cu sediul în str. Laminorului nr.16, C-42, jud. Dâmboviţa, CUI R 910715, J 15/1169/1991, care face obiectul dosarului nr.6403/120/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, în continuare la anunţul din decembrie 2017 organizează în continuare vânzare prin licitaţie publică/sau negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

I- Bunuri imobile:

1. amplasate în Târgovişte, str. Laminorului nr.16, C42, jud. Dâmboviţa: teren de 3 548 m.p =234.529 lei; construcţiile amplasate pe el: C42 – birouri- 339 mp– 206 330 lei; C 43 – hală - 421 m.p. –237 190 lei; C 45 – depozit -90 mp – 15 680 lei; C46 – hală - 372 mp – 187 800 lei; Preț construcţii=647.000 lei.

Preţ total pornire vânzare teren+construcţii amplasate în Târgovişte =881.529 lei + TVA 19%( calculat conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal-Legea 227/2015 modificată şi completată);

2. amplasate în Fieni, Jud. Dâmboviţa: - teren - 4 617 mp.=79 340 lei(compus din: S1- 3 980 mp fâneaţă, plus S2 – 637 mp – drum de acces) din care: construcţii 215 mp.=34 860 lei(fermă animale). Preț total pornire vânzare teren+construcţii Fieni =114 200 lei+ TVA 19%(conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal - Legea 227/2015 modificată şi completată);

Preţ total vânzare bunuri imobile(terenuri + construcţii) – existente în patrimoniul SC Gheorghiu Company SRL( 1+2) = 995.729 lei + TVA 19%( conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal- Legea 227/2015 modificată şi completată) .

II. Bunuri mobile(mijloace fixe, obiecte inventar, etc): maşină prelucrare Lemn - buc. -1- 460 lei, schelă metalică - buc. -1- 290 lei, maşină debitat metal -buc.–1- 170 lei, calculator - buc.-1- 9,00 lei, calculator - buc. -1- 9,00 lei. La aceste preţuri urmează a se adăuga T.V.A. calculat în cond. legii.

Preţ total pornire vânzare prin licitaţie/negociere directă bunuri mobile= 1.938 lei + TVA 19%.

III.Vânzarea bunurilor imobile se va face în bloc şi/sau pe active funcţionale, iar a bunurilor mobile în bloc şi/sau la bucată.

Vânzarea prin licitaţie/negociere directă, va avea loc în data de 05.06.2019, ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe : 19.06.2019, 03.07.2019, 17.07.2019, 31.07.2019, 14.08.2019, 28.08.2019, 11.09.2019, 25.09.2019, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte, Jud. Dâmbovița, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră, până la epuizarea stocului. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia - sub sancţiunea decăderii - să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei/negociere directă – o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr.RO47CARP016000000094RO06, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC GHEORGHIU COMPANY SRL la Banca Carpatica - Târgovişte. Caietul de sarcini cuprinzând regulamentul devânzare prin licitaţie/negociere directă şi preţurile de pornire a licitaţiei/negocierii directe, va putea fi procurat de la lichidator, zilnic între orele 900 - 1400.Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar, cu sediul în Târgovişte B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49 – telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Ciocănel Ion - Practician în insolvenţă - jurist Ciocănel Ion.