Imprimare

ANUNȚ VÂNZĂRI BUNUIR SOCIETĂȚI ÎN FALIMENT

. Posted in Licitatii

ANUNȚ NR.84/25.01.2019

Lichidatorul judiciar al SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006 - privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 2856/120/2013, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează în continuare vânzare prin licitaţie publică/sau negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile: TV Toshiba Plasma – preţ 110 lei, fier de calcat Azur Philips - preţ 60 lei, calculator - preţ 90 lei, cardan auto –preţ 80 lei, electromotor preţ 60 lei.

Autovehiule: Autoturism Daewoo Matiz ( an 2002) – preţ 1080 lei, Autoturism Daewoo Matiz- (an 2002) – preţ 1080 lei. Total bunuri mobile 2 560 lei la care se adaugă TVA.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 15.02.2019, orele 1100, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe: 01.03.2019, 15.03.2019, 29.03.2019, 12.04.2019, 26.04.2019, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei.

În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO60RZBR 0000 0600 1216 3404, deschis de lichidatorul judiciar pe numele S.C. TOTAL FAB DISTRIBUŢIE S.R.L., la Banca Raiffeisen Bank Târgovişte. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator - C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar- C.I.I. Ciocănel Ion