Imprimare

ANUNŢ VÂNZĂRI BUNURI SOCIENTATE IN FALIMENT -INTEGRAAL CONSULTING-19.04.2018

. Posted in Licitatii

 

ANUNŢ nr.220/19.04.2018

Lichidatorul judiciar C.I.I.CIOCĂNEL ION- al SC INTEGRAAL CONSULTING TGV SRL, societate în faliment conform Legii nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 1207/120/2014, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează vânzare prin licitaţie publică/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

-teren intravilan în suprafaţă de 223 m.p. ., în cotă indiviză de ½ din suprafața de 446 m.p., - situat în Municipiul Târgovişte- Micro 4, Calea Câmpulung, punct:” TC Câmpulung”, pe P100, identificat prin nr. cadastral 11185 şi C.F. 2192, a U.A.T. Târgovişte - preţ pornire vânzare 67 210 lei, la care se adugă T.V.A. calculat în condiţile legii.

Vânzarea prin licitaţie/negociere directă, va avea loc în data de 09.05 2108, orele 1300, la sediul lichidatorului judiciar din Târgovişte şi se va repeta pe: 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 20.06.208, 27.06.2018, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră., până la data vânzării. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia - sub sancţiunea decăderii - să facă lichidatorului judiciar dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei/negociere directă – o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO07CARP016000950843RO01, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC Integraal Consulting TGV SRL. Caietul de sarcini cuprinzând regulamentul devânzare prin licitaţie/negociere directă şi preţurile de pornire a licitaţiei/negocierii directe, va putea fi procurat de la lichidator, zilnic între orele 900 - 1400.Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator C.I.I.CIOCĂNEL ION cu adresa de corespondență în Târgovişte B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49 – telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web : www.stefjus.ro.

Lichidator judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION.