Imprimare

ANUNŢ VÂNZĂRI BUNURI SOCIENTATE IN FALIMENT -SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL-19.04.2018

. Posted in Licitatii

 

ANUNȚ LIC./NEGOCIERE DIRECTĂ NR.223/19.04.2018

Factura se va emite pe numele SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL Târgovişte, str. Calea Ialomiţei nr.13, jud. Dâmboviţa, CUI . 23778010, J15/561/2008 şi se va comunica la următoarea adresă: Ciocănel Ion, Târgovişte, B-dul Independenţei nr.74, Bloc.1, Sc.A Ap.49.Tel/fax 0245/216100, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa.M-0787826237

Lichidatorul judiciar al SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006 - privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 2856/120/2013, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează în continuare vânzare prin licitaţie publică/sau negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile: TV Toshiba Plasma – preţ 110 lei, fier de calcat Azur Philips - preţ 60 lei, calculator - preţ 90 lei, cardan auto –preţ 80 lei, electromotor preţ 60 lei.

Autovehiule: Autoturism Daewoo Matiz ( an 2002) – preţ 1080 lei, Autoturism Daewoo Matiz- (an 2002) – preţ 1080 lei. Total bunuri mobile 2 560 lei la care se adaugă TVA.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată/individual), prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 27.04.2018, orele 1100, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe: 04.05.2018, 11.05. 2018, 18.05.2018, 25.05.2018, 01.06.2018, 08.06.2018, 15.06.2018, 22.06.2018, 29.06.2018, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO60RZBR 0000 0600 1216 3404, deschis de lichidatorul judiciar pe numele S.C. TOTAL FAB DISTRIBUŢIE S.R.L., la Banca Raiffeisen Bank Târgovişte. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator - C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel Ion

 

Imprimare

ANUNŢ VÂNZĂRI BUNURI SOCIENTATE IN FALIMENT -INTEGRAAL CONSULTING-19.04.2018

. Posted in Licitatii

 

ANUNŢ nr.220/19.04.2018

Lichidatorul judiciar C.I.I.CIOCĂNEL ION- al SC INTEGRAAL CONSULTING TGV SRL, societate în faliment conform Legii nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 1207/120/2014, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează vânzare prin licitaţie publică/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

-teren intravilan în suprafaţă de 223 m.p. ., în cotă indiviză de ½ din suprafața de 446 m.p., - situat în Municipiul Târgovişte- Micro 4, Calea Câmpulung, punct:” TC Câmpulung”, pe P100, identificat prin nr. cadastral 11185 şi C.F. 2192, a U.A.T. Târgovişte - preţ pornire vânzare 67 210 lei, la care se adugă T.V.A. calculat în condiţile legii.

Vânzarea prin licitaţie/negociere directă, va avea loc în data de 09.05 2108, orele 1300, la sediul lichidatorului judiciar din Târgovişte şi se va repeta pe: 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 20.06.208, 27.06.2018, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră., până la data vânzării. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia - sub sancţiunea decăderii - să facă lichidatorului judiciar dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei/negociere directă – o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO07CARP016000950843RO01, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC Integraal Consulting TGV SRL. Caietul de sarcini cuprinzând regulamentul devânzare prin licitaţie/negociere directă şi preţurile de pornire a licitaţiei/negocierii directe, va putea fi procurat de la lichidator, zilnic între orele 900 - 1400.Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator C.I.I.CIOCĂNEL ION cu adresa de corespondență în Târgovişte B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49 – telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web : www.stefjus.ro.

Lichidator judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION.

 

Imprimare

ANUNŢ VÂNZĂRI BUNURI SOCIENTATE IN FALIMENT -S.C. STAD SA- 19.04.2018

. Posted in Licitatii

 

S.C. STAD SA - J15/262/1991- C.U.I. 911990

Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă NR.222/19.04.2018

Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION al S.C. STAD SA,societate în faliment conform Legii nr.85/2006, dosar nr.5848/120/2011, organizează în continuare licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile:

- calculator personal - 2 buc. x 290 lei= 580 lei plus TVA;

- imprimantă -3 buc.- x160 lei= 480 lei plus TVA;

- copiator – 1 buc.- 520 lei plus TVA;

- fax – 1 buc- 110 lei plusTVA;

- birou negru -2 buc.- x 120 lei= 240 lei plus TVA;

- dulap negru – 3 buc x 300 lei= 900 lei plus TVA;

Preţ total 2.830 lei, exclusiv TVA, calculat în condiţiile legii.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare

şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 27.04.2018, orele 1100, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe: 04.06.2018, 11.06.2018, 18.06.2018, 25.06.2018, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO63BTRLRONCRT0378490001, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC STAD SA la Banca Transilvania Sucursala Târgovişte. Relaţii suplimentare la lichidator- C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web www.stefjus.ro. Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel

 

 

Imprimare

ANUNŢ VÂNZĂRI BUNURI SOCIETATE IN FALIMENT -S.C. MARION INVEST TRADE 94 S.R.L.-19.04.2018

. Posted in Licitatii

ANUNŢ nr.220/19.04.2018

Lichidatorul judiciar C.I.I.CIOCĂNEL ION- al SC INTEGRAAL CONSULTING TGV SRL, societate în faliment conform Legii nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 1207/120/2014, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează vânzare prin licitaţie publică/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

-teren intravilan în suprafaţă de 223 m.p. ., în cotă indiviză de ½ din suprafața de 446 m.p., - situat în Municipiul Târgovişte- Micro 4, Calea Câmpulung, punct:” TC Câmpulung”, pe P100, identificat prin nr. cadastral 11185 şi C.F. 2192, a U.A.T. Târgovişte - preţ pornire vânzare 67 210 lei, la care se adugă T.V.A. calculat în condiţile legii.

Vânzarea prin licitaţie/negociere directă, va avea loc în data de 09.05 2108, orele 1300, la sediul lichidatorului judiciar din Târgovişte şi se va repeta pe: 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 20.06.208, 27.06.2018, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră., până la data vânzării. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia - sub sancţiunea decăderii - să facă lichidatorului judiciar dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei/negociere directă – o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO07CARP016000950843RO01, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC Integraal Consulting TGV SRL. Caietul de sarcini cuprinzând regulamentul devânzare prin licitaţie/negociere directă şi preţurile de pornire a licitaţiei/negocierii directe, va putea fi procurat de la lichidator, zilnic între orele 900 - 1400.Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator C.I.I.CIOCĂNEL ION cu adresa de corespondență în Târgovişte B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49 – telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web : www.stefjus.ro.

Lichidator judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION.