Imprimare

Anunț nr. 650/30.10.2019 Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION al S.C. STAD SA,

. Posted in Licitatii

Anunț nr. 650/30.10.2019

Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION al S.C. STAD SA, J15/262/1991- C.U.I. 911990, societate în faliment conform Legii nr.85/2006, dosar nr.5848/120/2011, organizează în continuare licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile:

- calculator personal - 2 buc. x 290 lei= 580 lei plus TVA;

- imprimantă -3 buc.x 160 lei= 480 lei plus TVA;

- copiator – 1 buc.= 520 lei plus TVA;

- fax – 1 buc= 110 lei plusTVA;

- birou negru=2 buc. x 120 lei= 240 lei plus TVA;

- dulap negru = 3 buc x 300 lei= 900 lei plus TVA;

Preţ total 2.830 lei, exclusiv TVA, calculat în condiţiile legii.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare

şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 14.11.2019, orele 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Târgovişte şi se va repeta pe: 21.11.2019, 28.11.2019, 05.12.2019, 12.12.2019, 19.12.2019, 26.12.2019, 09.01.2020, 16.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020 , 06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020, 27.02.2020, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră, până la epuizarea stocului.

Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO63BTRLRONCRT0378490001, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC STAD SA la Banca Transilvania Sucursala Târgovişte. Relaţii suplimentare la lichidator- C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, telefon/fax: 0245/216100, mobil:0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro

Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel

 

Imprimare

ANUNȚ NR.654/30.10.2019 Lichidatorul judiciar al SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL Târgovişte

. Posted in Licitatii

ANUNȚ NR.654/30.10.2019

Lichidatorul judiciar al SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006 - privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 2856/120/2013, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează în continuare vânzare prin licitaţie publică/sau negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

1. Bunuri mobile: TV Toshiba Plasma – preţ 110 lei, fier de calcat Azur Philips - preţ 60 lei, calculator - preţ 90 lei, cardan auto –preţ 80 lei, electromotor preţ 60 lei.

2.Autovehiule: Autoturism Daewoo Matiz ( an 2002) – preţ 1080 lei, Autoturism Daewoo Matiz- (an 2002) – preţ 1080 lei.

Total bunuri mobile 1+2= 2 560 lei la care se adaugă TVA.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 20.11.2019, orele 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Târgovişte şi se va repeta pe: 27.11.2019, 04.12.2019, 11.12.2019, 18.12.2019, 25.12.2019, 08.01.2020, 15.01.2020, 22.01.2020, 29.01.2020, 05.02.2020, 12.02.2020, 19.02.2020, 26.02.2020, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei.

În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator - C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro

Lichidator judiciar- C.I.I. Ciocănel Ion

Imprimare

ANUNȚ LICITAȚII MARION INVEST TRADE 94 SRL -NR.646/30.10.2019

. Posted in Licitatii

Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă nr.646/30.10.2019

S.C. Marion Invest Trade 94 S.R.L.

Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION al S.C. Marion Invest Trade 94 S.R.L,societate în faliment conform Legii nr.85/2006, CUI 5988154- J15/830/2009, dosar nr. 4573/120/2010, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă, în continuare la anunţul din decembrie 2017, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

I. bunuri Crangurile.

A. teren intravilan Crangurile - Suprafata [mp] = 1801, nr. cadastral 335, nr. carte funciară 152, preţ = 19.890 lei şi construcţiile amplasate pe el: constructie fabrica de lapte veche - dezafectată( amenjată ca spațiu de locuit) - Suprafata construită[mp]- C1 (construţie P+E)+C2 (depozit)= (222 mp+41 mp) = 263 mp, nr. cadastral 335, nr.carte funciară 152, Preţ = 89.750 lei + TVA ;

B. a. teren intravilan Crangurile - Suprafata [mp] = 2006, nr. cadastral 336, nr. carte funciară 149, preţ = 22.190 lei şi construcţii în suprafaţă totală de 926,17 mp amplasate pe acest teren, din care: constructie fabrica de lapte nouă: fabrică de lapte + spaţiu de birouri monobloc- categorie de înălţime- parter- suprafaţă construită 827,42 mp, spaţiu de birouri P+2E, suprafaţa construită ac - 98,75 mp, suprafaţa desfăşurată ad - 296,24 mp, preţ = 672.900 lei + TVA ;

b. bunuri mobile linii fabricatie - procesare lapte (maşini, agregate, instalaţii, recipienţi, vane, rafturi, mese inox)- preţ 506.673 lei, exclusiv TVA calculat în condiţiile legii;

Preţ vânzare bunuri imobile + bunuri mobile (Crângurile) = 1 311.403 LEI + TVA .

II Autovehicule - autoutilitara Dacia B-86-MLF, AN PIF 2006 –preţ = 3.955 lei, Dacia drop side frig -B-81-FLM, AN PIF 2002-preţ = 2.091 lei, Dacia drop side frig – B 82 FLM, AN PIF 2006- preţ = 2.091 lei, Dacia drop side frig B 84 MLF, AN PIF 2006– preţ = 2.091 lei, Dacia drop side frig – B 82 MLF, AN PIF 2006– preţ = 2.091 lei,autoturism Matiz B 61 FLM, AN PIF 2005– preţ = 972 lei, autoturism Matiz B 62 FLM, AN PIF 2005– preţ = 1.944 lei, autoturism Matiz B 63 FLM, AN PIF 2005– preţ = 972 lei, preţ total autoturisme= 16 207 lei + TVA.

Preţ total I+II = 1.327.610 lei, exclusiv TVA, calculat în condiţiile legii.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau pe active funcţionale, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 15.11.2019, orele 1400, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe data de : 22.11.2019, 29.11.08.2019, 06.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019, 27.12.2019, 10.01.2020, 17.01.2020, 24.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 14.02.2020, 21.02.2020, 28.02.2020, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul curent de lichidare nr. RO69BACX0000001837424000, deschis de lichidatorul judiciar pe numele S.C. MARION INVEST TRADE 94 S.R.L, la UNICREDIT BANK, SUC. CARAIMAN , B-DUL INDEPENDENȚEI , TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIȚA. Relaţii suplimentare la lichidator- C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, AP. 49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel Ion.

Imprimare

Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă nr.646/30.10.2019 S.C. Marion Invest Trade 94 S.R.L.

. Posted in Licitatii

Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă nr.646/30.10.2019

S.C. Marion Invest Trade 94 S.R.L.

Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION al S.C. Marion Invest Trade 94 S.R.L,societate în faliment conform Legii nr.85/2006, CUI 5988154- J15/830/2009, dosar nr. 4573/120/2010, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă, în continuare la anunţul din decembrie 2017, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

I. bunuri Crangurile.

A. teren intravilan Crangurile - Suprafata [mp] = 1801, nr. cadastral 335, nr. carte funciară 152, preţ = 19.890 lei şi construcţiile amplasate pe el: constructie fabrica de lapte veche - dezafectată( amenjată ca spațiu de locuit) - Suprafata construită[mp]- C1 (construţie P+E)+C2 (depozit)= (222 mp+41 mp) = 263 mp, nr. cadastral 335, nr.carte funciară 152, Preţ = 89.750 lei + TVA ;

B. a. teren intravilan Crangurile - Suprafata [mp] = 2006, nr. cadastral 336, nr. carte funciară 149, preţ = 22.190 lei şi construcţii în suprafaţă totală de 926,17 mp amplasate pe acest teren, din care: constructie fabrica de lapte nouă: fabrică de lapte + spaţiu de birouri monobloc- categorie de înălţime- parter- suprafaţă construită 827,42 mp, spaţiu de birouri P+2E, suprafaţa construită ac - 98,75 mp, suprafaţa desfăşurată ad - 296,24 mp, preţ = 672.900 lei + TVA ;

b. bunuri mobile linii fabricatie - procesare lapte (maşini, agregate, instalaţii, recipienţi, vane, rafturi, mese inox)- preţ 506.673 lei, exclusiv TVA calculat în condiţiile legii;

Preţ vânzare bunuri imobile + bunuri mobile (Crângurile) = 1 311.403 LEI + TVA .

II Autovehicule - autoutilitara Dacia B-86-MLF, AN PIF 2006 –preţ = 3.955 lei, Dacia drop side frig -B-81-FLM, AN PIF 2002-preţ = 2.091 lei, Dacia drop side frig – B 82 FLM, AN PIF 2006- preţ = 2.091 lei, Dacia drop side frig B 84 MLF, AN PIF 2006– preţ = 2.091 lei, Dacia drop side frig – B 82 MLF, AN PIF 2006– preţ = 2.091 lei,autoturism Matiz B 61 FLM, AN PIF 2005– preţ = 972 lei, autoturism Matiz B 62 FLM, AN PIF 2005– preţ = 1.944 lei, autoturism Matiz B 63 FLM, AN PIF 2005– preţ = 972 lei, preţ total autoturisme= 16 207 lei + TVA.

Preţ total I+II = 1.327.610 lei, exclusiv TVA, calculat în condiţiile legii.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau pe active funcţionale, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 15.11.2019, orele 1400, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe data de : 22.11.2019, 29.11.08.2019, 06.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019, 27.12.2019, 10.01.2020, 17.01.2020, 24.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 14.02.2020, 21.02.2020, 28.02.2020, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul curent de lichidare nr. RO69BACX0000001837424000, deschis de lichidatorul judiciar pe numele S.C. MARION INVEST TRADE 94 S.R.L, la UNICREDIT BANK, SUC. CARAIMAN , B-DUL INDEPENDENȚEI , TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIȚA. Relaţii suplimentare la lichidator- C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, AP. 49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel Ion.

Imprimare

Anunț nr. 650/30.10.2019-S.C. STAD SA.

. Posted in Licitatii

Anunț nr. 650/30.10.2019

Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION al S.C. STAD SA, J15/262/1991- C.U.I. 911990, societate în faliment conform Legii nr.85/2006, dosar nr.5848/120/2011, organizează în continuare licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile:

- calculator personal - 2 buc. x 290 lei= 580 lei plus TVA;

- imprimantă -3 buc.x 160 lei= 480 lei plus TVA;

- copiator – 1 buc.= 520 lei plus TVA;

- fax – 1 buc= 110 lei plusTVA;

- birou negru=2 buc. x 120 lei= 240 lei plus TVA;

- dulap negru = 3 buc x 300 lei= 900 lei plus TVA;

Preţ total 2.830 lei, exclusiv TVA, calculat în condiţiile legii.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare

şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 14.11.2019, orele 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Târgovişte şi se va repeta pe: 21.11.2019, 28.11.2019, 05.12.2019, 12.12.2019, 19.12.2019, 26.12.2019, 09.01.2020, 16.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020 , 06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020, 27.02.2020, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră, până la epuizarea stocului.

Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO63BTRLRONCRT0378490001, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC STAD SA la Banca Transilvania Sucursala Târgovişte. Relaţii suplimentare la lichidator- C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, telefon/fax: 0245/216100, mobil:0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro

Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel

 

Imprimare

ANUNȚ VÂNZĂRI BUNUIR SOCIETĂȚI ÎN FALIMENT

. Posted in Licitatii

ANUNȚ NR.84/25.01.2019

Lichidatorul judiciar al SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006 - privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 2856/120/2013, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează în continuare vânzare prin licitaţie publică/sau negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile: TV Toshiba Plasma – preţ 110 lei, fier de calcat Azur Philips - preţ 60 lei, calculator - preţ 90 lei, cardan auto –preţ 80 lei, electromotor preţ 60 lei.

Autovehiule: Autoturism Daewoo Matiz ( an 2002) – preţ 1080 lei, Autoturism Daewoo Matiz- (an 2002) – preţ 1080 lei. Total bunuri mobile 2 560 lei la care se adaugă TVA.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 15.02.2019, orele 1100, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe: 01.03.2019, 15.03.2019, 29.03.2019, 12.04.2019, 26.04.2019, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei.

În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO60RZBR 0000 0600 1216 3404, deschis de lichidatorul judiciar pe numele S.C. TOTAL FAB DISTRIBUŢIE S.R.L., la Banca Raiffeisen Bank Târgovişte. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator - C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar- C.I.I. Ciocănel Ion