Imprimare

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI DIN PATRIMONIUL SC GHEORGHIU COMPANY SRL Târgovişte,

. Posted in Licitatii

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI NR.360/30.05.2019

Lichidatorul judiciar al SC GHEORGHIU COMPANY SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, cu sediul în str. Laminorului nr.16, C-42, jud. Dâmboviţa, CUI R 910715, J 15/1169/1991, care face obiectul dosarului nr.6403/120/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, în continuare la anunţul din decembrie 2017 organizează în continuare vânzare prin licitaţie publică/sau negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

I- Bunuri imobile:

1. amplasate în Târgovişte, str. Laminorului nr.16, C42, jud. Dâmboviţa: teren de 3 548 m.p =234.529 lei; construcţiile amplasate pe el: C42 – birouri- 339 mp– 206 330 lei; C 43 – hală - 421 m.p. –237 190 lei; C 45 – depozit -90 mp – 15 680 lei; C46 – hală - 372 mp – 187 800 lei; Preț construcţii=647.000 lei.

Preţ total pornire vânzare teren+construcţii amplasate în Târgovişte =881.529 lei + TVA 19%( calculat conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal-Legea 227/2015 modificată şi completată);

2. amplasate în Fieni, Jud. Dâmboviţa: - teren - 4 617 mp.=79 340 lei(compus din: S1- 3 980 mp fâneaţă, plus S2 – 637 mp – drum de acces) din care: construcţii 215 mp.=34 860 lei(fermă animale). Preț total pornire vânzare teren+construcţii Fieni =114 200 lei+ TVA 19%(conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal - Legea 227/2015 modificată şi completată);

Preţ total vânzare bunuri imobile(terenuri + construcţii) – existente în patrimoniul SC Gheorghiu Company SRL( 1+2) = 995.729 lei + TVA 19%( conf. art.331, alin.2, lit.g, Cod Fiscal- Legea 227/2015 modificată şi completată) .

II. Bunuri mobile(mijloace fixe, obiecte inventar, etc): maşină prelucrare Lemn - buc. -1- 460 lei, schelă metalică - buc. -1- 290 lei, maşină debitat metal -buc.–1- 170 lei, calculator - buc.-1- 9,00 lei, calculator - buc. -1- 9,00 lei. La aceste preţuri urmează a se adăuga T.V.A. calculat în cond. legii.

Preţ total pornire vânzare prin licitaţie/negociere directă bunuri mobile= 1.938 lei + TVA 19%.

III.Vânzarea bunurilor imobile se va face în bloc şi/sau pe active funcţionale, iar a bunurilor mobile în bloc şi/sau la bucată.

Vânzarea prin licitaţie/negociere directă, va avea loc în data de 05.06.2019, ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe : 19.06.2019, 03.07.2019, 17.07.2019, 31.07.2019, 14.08.2019, 28.08.2019, 11.09.2019, 25.09.2019, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte, Jud. Dâmbovița, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră, până la epuizarea stocului. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia - sub sancţiunea decăderii - să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei/negociere directă – o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr.RO47CARP016000000094RO06, deschis de lichidatorul judiciar pe numele SC GHEORGHIU COMPANY SRL la Banca Carpatica - Târgovişte. Caietul de sarcini cuprinzând regulamentul devânzare prin licitaţie/negociere directă şi preţurile de pornire a licitaţiei/negocierii directe, va putea fi procurat de la lichidator, zilnic între orele 900 - 1400.Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar, cu sediul în Târgovişte B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49 – telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Ciocănel Ion - Practician în insolvenţă - jurist Ciocănel Ion.

Imprimare

ANUNŢ VÂNZARE PRIN CITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/NEGOCIERE DIRECTĂ – NR.355/30.05.2019, BUNURI DIN PATRIMONIUL SC RUSTICAINVEST SRL TÂRGOVIȘTE

. Posted in Licitatii

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE/NEGOCIERE DIRECTĂ –

NR.355/30.05.2019

Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCĂNEL ION al S.C. Rusticainvest S.R.L. C.U.I. 17080047 - J15/1206/2004 în faliment conform Legii nr.85/2014, dosar nr.3056/120/2015, organizează în continuare licitaţie publică deschisă cu strigare/negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii, amplasate în Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr.13, Judeţul Dâmboviţa:

I.Mijloace Fixe: ETH 026 -Acoperis Tarar-1 buc. preţ=2.604,6 lei, Tubulatura Inox- 1set. preţ= 1.373,4 lei, ETH031-Instalatie- 1set. preţ=3.456 lei, ETH032-Instalatie- 1set. preţ=2.634,30 lei,ETH004 Linie Tehnologică-1set. preţ= 5.194,80 lei, ETH005- Maşină Baxat-1 buc. preţ=3.461,40 lei, ETH007-Tampe Vehic Lichide - 1 buc. preţ=3.187,80 lei, ETH011- Cazan Abur 3,2T- 1 buc. preţ=5.960,70 lei, ETH016-Linuri Fermentare -3 buc. (1 buc.=7.683,30 lei) preţ=23.050,80 lei, ETH017- Recipienti Inox- 3 buc. (1 buc.= 6.657,50 lei) preţ=19.971 lei, ETH018- Pompa AC 80-65-315-1 buc. preţ=234 lei, ETH020- Cazan Zaharificare-1 buc. preţ=10.159,20 lei, ETH021 Preparatoare-1 buc. preţ=2.265,30 lei, ETH022-Pompe HT-1 buc. preţ=234 lei, ETH053-Cazan Abur-1 buc. preţ=9.195,30 lei, ETH056- Linuri Fermentare – 1 buc. preţ=6.300 lei, ETH059- Matrita 0,5L-1 buc. preţ=369 lei, ETH060- Instalaţie Suflat-1 buc. preţ=12.389,40 lei, ETH061- Instalaţie Suflat- 1 buc. preţ=8.378,10 lei, ETH063- Instalaţie Suflat- 1 buc. preţ=1.899 lei, ETH064- Compresor-1 buc. preţ=634,50 lei, ETH065-Matrita Pt Sticle-1 buc. preţ=369 lei, ETH044- Separator Intensiv- 1 buc. preţ=5.309,10 lei, ETH045-Benzi transportoare- 1buc. pret-2.285,10 lei, ETH051- Cazan Bloc Abur- 1buc. preţ=3.391,20 lei. La preţurile menţionate se adaugă TVA 19%, calculat în condițiile prevăzute de lege. Preţ total mijloace fixe 134.316 lei + TVA 19%, calculat în conf. cu prevederile legale în materie.

II. Mijloace de Transport: TRN003- Autoutilitara Iveco, 65C15V/DAILY- DB 07 WLP-1 buc. preţ=2.412 lei, TRN004-Autoutilitara Volkswagen DB 18 SOR-preț= 432 lei, TRN020-Semiremorca platforma DB 80 JLR-1buc.pret =3.175,20 lei, TRN030-Semiremorca FELDBINDER- DB 80 KHL-1buc. preţ=11.898 lei, TRN 035- Autotutilitara Iveco , tip ML 80E15 Eurocargo-DB 48 SOR-preț=5.229 lei, TRN044-Autoutilitara FORD FACY TRANSIT - DB 10 RSC-1 buc. preţ=4.869 lei, TRN045-Autoutilitara FORD TRANSIT 85T280S-DB 06 FAJ-1buc-preț=4.986 lei, TRN048-Autoutilitara Volkswagen , tip LT 35,25 TDI- DB 27 TON-1 buc. preţ=6.336 lei, TRN061-Autoutilitara MAN tip 18285 MLLC-DB 08 FSU-1buc. pret=6.741 lei, TRN062-Autoutilitara MAN, tip 18.285-DB 08 FIY-1 buc. preț 6.867 lei, Autoturism SKODA, tip FELICIA- DB 08HGD-1 buc. preţ=1.260 lei, Autoutilitara Fiat, tip Punto- DB 08 RAR- 1buc. preţ=3.204 lei, Autoutilitara Fiat, tip Punto- DB 06 PRJ-1 buc. preţ=1.341 lei, Autoutilitara Citroen, tip Jumper35LH- DB 19 SOR-1 buc. preţ=3.852 lei. La preţurile menţionate se adaugă TVA 19%. Preţ total mijloace de transport=62.603,10 lei+ TVA 19%, calculat în conf. cu prevederile legale în materie.

III. MIJ. FIXE DE NATURA OBIECTELOR DE INV. :ETH052- Condensator-1 buc. preţ= 374,4 lei, ETH047-Aparat aer-1buc-pret=212,40 lei, MIF001-Cada Inox- 1 buc. preţ=237 lei, MIF002-Tanc bene -1buc, pret=12.312 lei, MIF003-Instalatie Tratare-1 buc. preţ=1.080 lei, MIF004- filtru cu plăci- 1 buc. preţ= 882 lei, MIF005- filtru cu plăci- 1 buc. preţ= 882 lei, MIF006-instalatie preparat-1 buc. preţ=735 lei, MIF008-plăci acoperis- 1 buc. preţ= 395 lei, MIF011- Frigider Electrolux- 1buc. preţ= 75,6 lei, MIF013- calculator- 1 buc. preţ=95,4 lei, MIF014- apometru-1 buc. preţ=109,80 lei, MIF015-Termoalcoolmetru- 1 buc. preţ= 25,2 lei, MIF016- Calculator Intel- 1 buc. preţ=95,4 lei, ETH023-Pompa AC 80-65-315- 1 buc. preţ=234 lei, ETH033-Deflegmator -4 buc.(1 buc.= 1.186,20 lei) preţ=4.744,80 lei, ETH029-Cazan Zaharificare- 1 buc. preţ=630 lei, CON004- Puţ- 1 buc. preţ=14.148 lei, Rezervor inox -10buc(1 buc=1.987,20 )*10 buc.=19.872 lei.La preţurile menţionate se adaugă TVA 19%. Preţ total val. mij. de nat. obiectelor de inventar=57.139,20 lei+ TVA 19% calculat în conf. cu prevederile Legale în materie.

IV. PROPRIETATI IMOBILIARE :

A. 9032-Teren intravilan-4017mp.= 824.751 lei, 9032-C1-Unitate îmbuteliere vin-S.c.d.485,11 m.p.-preț= 308.457 lei, 9032-C2-Unitate îmbuteliere vin- S.c.d 974,79 m.p. -preț = 668.871 lei, 9032-C4- Atelier mecanic- S.c.d 79,4 m.p.-preț.= 4.302 lei, 9032-C5- Magazie centrală- S.c.d 75,37 m.p. -preț =31.896 lei, 9032-C6- Depozit- S.c.d 240,43 m.p-preț.=21.069 lei, 9032-C7- Staţie filtrare- S.c.d 59,5 m.p. -preț = 3.978 lei. Preț total A=1.863.324 lei + TVA 19% calculat în conf. cu prevederile legale în materie.

B. 9033-Teren intravilan-1109 m.p. -preț = 234.459 lei, 9033-C3-Clădire birouri şi platformă cântar basculă-S.c.d.34,37 m.p. -preț = 36.252 lei, C8-Baracă metalică-S.c.d. 72 m.p. -preț = 9.621 lei. La preţurile menţionate se adaugă TVA 19%.

Preţ total B.=280.332 lei + TVA 19% calculat în conf. cu prevederile legale în materie.

C. Teren-intravilan-5.184mp- preț=1.020.096 lei.

Preţ total proprietăţi imobiliare IV. A+B+C=3.163.752 lei+ TVA 19% calculat în conf. cu prevederile legale în materie.

Total general I+II+III+IV =3.417.809,40 lei+ TVA 19% calculat în conf. cu prevederile legale în materie.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau pe active funcţionale şi sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 06.06.2019, ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe: 20.06.2019, 04.07.2019, 18.07.2019, 01.08.2019, 15.08.2019, 29.08.2019, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata cauțiunii urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO44BTRLRONCRT0395224201 , deschis de lichidatorul judiciar, pe numele Rusticainvest S.R.L., la Banca Transilvania, sucursala Târgovişte. Relaţii suplimentare la lichidator - C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.74, bloc 1, sc.A, ap.49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web www.stefjus.ro. Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocănel Ion

Imprimare

ANUNȚ VÂNZĂRI BUNUIR SOCIETĂȚI ÎN FALIMENT

. Posted in Licitatii

ANUNȚ NR.84/25.01.2019

Lichidatorul judiciar al SC TOTAL FAB DISTRIBUŢIE SRL Târgovişte, societate în faliment conform Legii nr.85/2006 - privind procedura insolvenţei, care face obiectul dosarului nr. 2856/120/2013, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa-judecător sindic, organizează în continuare vânzare prin licitaţie publică/sau negociere directă, în vederea valorificării la preţuri de lichidare a următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile: TV Toshiba Plasma – preţ 110 lei, fier de calcat Azur Philips - preţ 60 lei, calculator - preţ 90 lei, cardan auto –preţ 80 lei, electromotor preţ 60 lei.

Autovehiule: Autoturism Daewoo Matiz ( an 2002) – preţ 1080 lei, Autoturism Daewoo Matiz- (an 2002) – preţ 1080 lei. Total bunuri mobile 2 560 lei la care se adaugă TVA.

Vânzarea se va face în bloc şi/sau la bucată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi/sau negociere directă, care va avea loc în data de 15.02.2019, orele 1100, la sediul lichidatorului judiciar, din Târgovişte şi se va repeta pe: 01.03.2019, 15.03.2019, 29.03.2019, 12.04.2019, 26.04.2019, în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei.

În vederea participării la licitaţie/vânzare prin negociere directă, ofertanţii vor achiziţiona caietul de sarcini şi vor depune cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata urmând a fi făcută în contul de lichidare nr. RO60RZBR 0000 0600 1216 3404, deschis de lichidatorul judiciar pe numele S.C. TOTAL FAB DISTRIBUŢIE S.R.L., la Banca Raiffeisen Bank Târgovişte. Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator - C.I.I. Ciocănel Ion, cu adresa de corespondenţă în Târgovişte, B-dul Independenţei, nr.30, bloc 1 IUP, ap.49, telefon/fax 0245/216100, mobil-0787826237, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , adresă web: www.stefjus.ro. Lichidator judiciar- C.I.I. Ciocănel Ion